ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ตามสถานที่เสี่ยง

หากไม่อยากถูก Hack ข้อมูลไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ตามสถานที่เสี่ยง

 

 

ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ตามสถานที่เสี่ยง ในปัจจุบันแทบจะทุกสถานที่นั้นมีการให้บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยอาจเป็นรูปลั๊กไฟที่รองรับ Adapter เท่านั้น และรูเสียบเฉพาะสาย USB ซึ่งในการเสียบสาย USB นั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งในการถูกขโมยข้อมูลต่าง ๆภายในโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆได้

ทั้งนี้การใช้บริการชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆตามสถานเสี่ยงควรเป็นการชาร์จผ่าน Adapter เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ และบทความนี้จะมาบอกถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆที่ไม่ควรชาร์จโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆของเรา

  1. สนามบิน อันดับแรกมาที่สนามบิน เพราะเป็นสถานที่ ๆผู้มารอเที่ยวบินต่าง ๆนั้นมีการใช้บริการกันเป็นจำนวนมากในการชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้ว ยังต้องระวังในเรื่องของไวรัสที่จะติดมากับการชาร์จด้วยสาย USB ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานควรใช้ Adapter เป็นสื่อกลางในการชาร์จแบตเตอรี่จึงจะมีความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวมากที่สุด
  2. รถไฟ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีผู้ใช้งานในการเดินทางกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางในระยะทางไกล ๆนั้นก็มักจะต้องมีการชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง และที่สำคัญโดยส่วนมากแล้วในขบวนรถไฟก็มักจะไม่มีรูปลั๊กที่ใช้ในการชาร์จได้ ดังนั้นต่อให้พกพา Adapter มาก็ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะภายในขบวนรถไฟนั้นมีเพียงแต่ที่เสียบสาย USB เพียงเท่านั้น หากจะให้ปลอดภัยมากที่สุดการเดินทางโดยรถไฟหากต้องมีการชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง ควรนำ Power bank มาใช้ในการชาร์จจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากที่สุด
  3. โรงแรม เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าการมาเข้าพักในโรงแรมนั้นจะต้องอยู่เป็นเวลานาน อย่างน้อย 1 คืน และอุปกรณ์ต่าง ๆของเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ภายในห้องพักของโรงแรมส่วนใหญ่มักจะมีรูปลั๊กไฟเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าอยู่แล้ว หากนำ Adapter มาด้วยก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในการชาร์จแบตเตอรี่
  4. รถเช่า หากเราเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ต้องมีการเช่ารถยนต์เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ การชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆภายในรถยนต์ นอกจากจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลแล้ว เพราะไม่สามารถใช้ Adapter ได้ การชาร์จแบตเตอรี่ภายในรถยังเสี่ยงต่อการทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่าง ๆเสื่อมคุณภาพอีกด้วย 
  5. ห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบันนี้ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆมีการบริการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้งานที่ห้างสรรพสินค้านั้น ๆ โดยมีทั้งแบบรูปลั๊กไฟ และเฉพาะสาย USB เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยแล้ว เราควรเลือกชาร์จในแบบรูปลั๊กไฟเท่านั้น หากลืม Adapter ในการใช้งานหรือห้างสรรพสินค้านั้น ๆมีเพียงแต่ที่เสียบสาย USB ก็ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ เพื่อรักษาข้อมูลที่สำคัญของเรา

ทั้งนี้เราควรปกป้องรักษาข้อมูลในอุปกรณ์ต่าง ๆของเราให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรืออาจนำข้อมูลทางการเงินของเราไปใช้ได้ ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ตามสถานที่เสี่ยง

 

 

สนับสนุนโดย   gclub มือถือ ทดลองเล่น