พัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี

ในบริษัทต่างๆในภาครัฐหรือเอกชน ต้องการในการใช้ระบบต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือในการทำงาน ที่ช่วยให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือแม้แต่ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะในแต่ละองค์กรมีข้อมูลจำนวนมากเอกสารจำนวนมากหากจะเก็บเอกสารเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ห้องทำงานหรือว่าห้องเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและนำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปเก็บไว้ข้างในเผื่อว่าวันหนึ่งจะสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาใช้ได้ ธุรกิจธุรกิจที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 

หากมีการใช้ไปเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เรานั้นเสื่อมสภาพได้ จึงจำเป็นเช่นการที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเครื่องอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเก็บข้อมูลมีระบบคลาวด์หรือระบบการเก็บข้อมูลออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย 

หากบริษัทนั้นมีการตั้งค่าระบบ Cloud สถานที่เก็บข้อมูลที่เป็นสื่อกลางของบริษัทเหล่านี้ ก็จะสามารถโยนข้อมูลเข้าไปเก็บพร้อมกันได้ และสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานตามความต้องการได้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งว่าแต่ละบริษัทจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปทางไหน เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนร่วมในการตั้งโครงสร้างต่างๆของบริษัทที่แต่ละบริษัทจำเป็นจะต้องใช้ 

ไม่ว่าส่วนงานทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด หรือสายการผลิต ทั้งหมดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนหรือวางโครงข่ายต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลหรือเอกสารหากันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ Lan ภายในองค์กร จึงทำให้รูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างมาก ในสมัยก่อนอาจจะต้องใช้ในระบบของตัวเอกสารที่ต้องมีการปริ้นใส่กระดาษส่งกันไปส่งกันมา แต่ณปัจจุบันสามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วซึ่งง่ายต่อการทำงาน และสามารถตรวจงานได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มผู้นักลงทุนหรือผู้บริหารที่ต้องการดูทางด้านงบต่างๆของบริษัทหรือการใช้งานของบริษัทก็สามารถทำได้ทันท่วงที 

จึงชี้ให้เห็นว่าการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในองค์กรของตัวเองทำให้มีศักยภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น หรือเพิ่มให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น บวกกับหากมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ากับบริษัทนั้นจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างไม่ติดขัดหรือมีปัญหาน้อยกว่าเดิม เพราะในส่วนนี้เองคอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆที่ถูกวางโครงสร้างไว้จะช่วยแก้ไขปัญหาภายในองค์กรนั้นๆได้โดยอาศัยหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การประมวลผล ช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร หรือวิธีการทำงานได้

 

 

สนับสนุนโดย   คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100

นวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้คน

นวัตกรรมคือสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน สิ่งประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันไม่สามารถในการคิดค้นหรือพัฒนา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนามากมายในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน ในปัจจุบันผู้คนมีงานที่แตกต่างกันรวมถึงในการหารายได้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน แล้วยังมีในส่วน Social Media ที่ผู้คนต่างๆมีความต้องการจะแสดงความคิดเห็นรวมถึงสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดมาก นี่คือรูปแบบปัจจุบันที่มีการคิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนและการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาอย่างไม่รู้จบในยุคปัจจุบันก็จะสามารถถูกสานต่อและสร้างสิ่งใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนคิดค้นในส่วนของคอมพิวเตอร์เพื่อมารองรับในการทำงานในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสายงานผลิตก็จะคิดค้นในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน ทางด้านการทำงานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าผู้คนสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรเพื่อดึงศักยภาพสูงได้ทำงานออกมาได้ นี่ถึงเป็นโรคนี้ปัจจุบันที่ผู้คนสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เองจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกนี้สามารถพัฒนาในส่วนการทำงานได้ดีมากขึ้น อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวันจึงมีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสายการผลิตต่างๆได้คิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมามากมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้และสร้างความได้เปรียบในการสร้างอุตสาหกรรมตัวเอง

จะทำให้นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงลักษณะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมในการทำงาน รวมทั้งรูปแบบในการทำงานที่จะเปลี่ยนไปด้วย ผู้คนต่างมีความสนใจในการทำงานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆยังคงไม่หยุดยั้งพัฒนาเพื่อรองรับความใช้งานทุกคน

สร้างนวัตกรรมหรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆออกมาเพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นทุกคนต่างๆให้ความสนใจในการทำงานซึ่งสร้างความปลอดภัยรวมทั้งความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้มีการประดิษฐ์ในส่วนของหุ่นโรบอทหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ หรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคิดวิเคราะห์รวมถึงประมวลผลเรื่องราวต่างๆได้ นี่เองจึงเป็นรูปแบบของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนหรือว่าอาชีพไหนก็มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้งานในทุกๆวัน นวัตกรรมคือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ถูกพัฒนามาจากสิ่งเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษาและยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ช่วยให้การผลิตสินค้าเหล่านี้เข้ามารองรับต่อคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นี่จะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ที่ทำให้คนเรานำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้ในส่วนของเทคโนโลยีรวมถึงในส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนา 

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า Ufabet168

ธุรกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโลกออนไลน์

ธุรกิจขายของออนไลน์ถือว่าเป็นเทรนเนอร์ปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก บวกกับจำนวนผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Social Media หรือ แพลตฟอร์มต่างๆผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ได้ด้วยราคาที่ถูกมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้อัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้คนมีความสนใจที่จะทำธุรกิจเพื่อแสวงหา กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในโลกออนไลน์

การเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดนความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการซื้อสินค้า แล้วความปลอดภัย เรานี่เองคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตไปได้ในการแข่งขันที่ดุเดือด หากธุรกิจใดมีการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานรวมถึงใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้มีประโยชน์สูงสุด จะทำให้ธุรกิจเรานั้นสร้างความได้เปรียบอย่างยิ่งเพราะธุรกิจต่างๆที่มีการแย่งชิงพื้นที่ในโลกออนไลน์ หรือกลุ่มลูกค้าใดๆก็ตามมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษา

การศึกษาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ ให้ดีมากยิ่งขึ้นจะทำให้การเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถทำได้ และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกสินค้าในการนำมาขาย ในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาค่อนข้างถูกทำให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ในเวลาที่รวดเร็ว ธุรกิจที่น่าสนใจในการทำออนไลน์ในปัจจุบัน ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

รวมถึงอุปกรณ์ขายของสมาร์ทโฟน เพราะในราคาที่ถูกในปัจจุบันทำให้ผู้คนมีการเปลี่ยนสินค้าอยู่ตลอดเวลา อายุการใช้งานก็สั้นลง ความต้องการของผู้คนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ตลาดเหล่านี้มีอัตราการเติบโตมากในปัจจุบันและในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก

หากพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน จะทำให้การขายสินค้าหรือการทำธุรกิจใดๆก็ตามมีอัตราการเติบโต และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าและกลุ่มตลาดให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานอยู่ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Social Media ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการค้นหาข้อมูล จึงทำให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างง่ายดาย จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการวางโครงสร้างที่เหมาะสมในการทำงาน อีกหนึ่งอย่างที่เป็นส่วนสำคัญนั้นคือการเรียนรู้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้คน ในปัจจุบันก็สามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้คนทำให้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ถ้ามีการเรียนรู้และพัฒนาจะทำให้สามารถสร้างธุรกิจที่ดีและมั่นคงได้

 

ขอขอบคุณ  www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน  ที่ให้การสนับสนุน

การเรียนที่บ้านและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้

การเรียนที่บ้านกับอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการใช้ชีวิตต่างๆ ทำให้ผู้คนต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในยุคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงของเยอะเข้ามาสู่ระบบออนไลน์

มีการเรียนผ่าน Video Conference ระหว่างครูกับอาจารย์และอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็มีความง่ายมากยิ่งขึ้นในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ การศึกษาและเรียนเฉพาะทางก็สามารถทำได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าถึงในส่วนของความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกออนไลน์

การเติบโตของโลกออนไลน์ทำให้ผู้คนต่างๆมีการศึกษาที่ง่ายมากยิ่งขึ้น การเรียนก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปเป็นระยะทางเวลาไกลหรือแม้แต่จะเป็นระยะเวลาที่นาน แต่สามารถเรียนที่ไหนก็ได้และเวลาไหนก็ได้

สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสร้างรูปแบบใหม่ๆเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีเพิ่มเข้ามา อะไรก็ตามในปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนไปเยอะมาก ผู้คนสนใจในการใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในสื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกัน

หรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อข้อมูลต่างๆที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ความรู้ความสามารถของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามการเรียนที่บ้านหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ที่บ้าน ก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อกล้อง

เอาไว้ในการศึกษาในขณะนี้มีการใช้ Video Conference ค่อนข้างเยอะผ่านโปรแกรม Zoom โปรแกรม Skype หรือโปรแกรมอื่นๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการศึกษา

แล้วจะมีในส่วนของอินเตอร์เน็ตที่จำเป็นจะต้องมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงหากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ำ ก็จะทำให้การเรียนการศึกษามีการกระตุกหรือว่าไม่มีความต่อเนื่อง และอุปกรณ์อื่นๆก็เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางเช่นในส่วนของนักศึกษาที่มีความจำเป็นจะต้องเรียนทางด้านการฝึกดีไซน์หรือแม้แต่จะเป็นการออกแบบก็จำเป็นต้องมี แท็บเล็ตอุปกรณ์ต่างๆ

ที่สามารถวาดรูปหรือเขียนในโปรแกรมต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่นที่รองรับต่อการเรียน นี่จึงเป็นเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบในการศึกษาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับกับการพัฒนาในขณะนี้

 

 

สนับสนุนโดย  Holiday Palace

Slack เพิ่ม feature มากขึ้นเพื่อให้ทำงานร่วมกับทีม microsoft

Slack ได้เพิ่มแอพพลิเคชั่นโทรออกด้วยเสียงสำหรับ Microsoft Teams ควบคู่ไปกับการผสานรวมกับผู้ให้บริการ Voice over IP (VoIP) รายอื่น ๆ ด้วยแอป Teams Calls ที่มีให้บริการในรุ่นเบต้าผู้ใช้จะสามารถเริ่มต้นการโทรโดยตรงจาก Slack

Slack กล่าวว่าได้เห็นปริมาณการโทรหรือรับสายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 350% ในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของงานทางไกลที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19

ที่นี่ยังเป็นการผสานรวมใหม่กับ Zoom Phone, Cisco Jabber, RingCentral และ Dialpad การรวมระบบด้วยเสียงช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรออกด้วยหมายเลขโทรศัพท์จริงได้โดยคลิกที่ปุ่มฟ้าแลบที่เพิ่มในการรีเฟรชล่าสุดของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Slack

บริษัทหลายแห่งใช้ผู้ให้บริการหลายรายสำหรับการโทรผ่านวิดีโอและการประชุมทีมหรือการขายแบบตัวต่อตัว แต่ในโลกแห่งการทำงานระยะไกลการมีเครื่องมือโทรทั้งหมดอยู่ที่ปลายนิ้วของทีมใน Slack ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อและมีประสิทธิผล” Brian Elliott ผู้จัดการแพลตฟอร์มทั่วไปของ Slack กล่าวในงานปราศรัยสำหรับ Enterprise Connect ในวันพุธ

Slack ได้รวมกับทีมในหลากหลายบริษัท ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าจะเชื่อมต่อกับแอพ Office 365 หลากหลายรูปแบบในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการส่งออกอีเมลจาก Outlook ไปยัง Slack รวมถึงดูตัวอย่างไฟล์ Word, PowerPoint และ Excel โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

แม้ว่าทั้งสอง บริษัท จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคู่แข่งในตลาดการทำงานร่วมกันของเวิร์กโฟลว์ Slack ภาคภูมิใจในการมีผู้ใช้งานที่หลากหลายพร้อมด้วยเครื่องมือของบุคคลที่สามกว่า 2,000 คนใน app store

แอพทั้งสองมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องทำงานจากที่บ้าน ทีมซึ่งเปิดตัวในปี 2560 และได้เปลี่ยน Skype for Business เป็นเครื่องมือหลักในการประชุมทางวิดีโอของ Microsoft ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 44 ล้านคนต่อวันและเพิ่มอีก 12 ล้านคนในหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากการทำงานระยะไกลเพิ่มขึ้น

Wayne Kurtzman ผู้อำนวยการวิจัยของ IDC กล่าวว่า Slack ไม่ต้องการให้ตลาดการประชุมทางวิดีโอและ Microsoft ตระหนักถึงความสำคัญของ Slack และฐานลูกค้าองค์กรที่เติบโตขึ้น

Slack และ Microsoft ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและเป็นการตอกย้ำว่าพันธมิตร Slack สามารถเสนอ Microsoft ได้อย่างไร ไม่แปลกใจเลยที่ผมจะเห็น บริษัท อื่น ๆ ที่เลือก Slack และ Microsoft Teams ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าด้วย ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

จำนวนผู้ใช้งานที่ใช้งานพร้อมกันเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคนในวันที่ 10 มีนาคมเป็น 12.5 ล้านคนในวันที่ 25 มีนาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของโรค อัตราการสร้างพื้นที่ทำงาน Slack ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ระหว่างวันที่ 12 มีนาคมถึง 25 มีนาคม

 

สนับสนุนโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Google จะปล่อย google chrome ในวันที่ 7 เมษายน

บริษัท google ได้ปล่อยเวอร์ชัน 81 ออกมาโดยข้ามเวอร์ชัน 82 และปล่อยเวอร์ชัน 83 ออกมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม Google มีแผนการจะให้ Chrome ได้กลับมาทำงานต่อในอีกสองสัปดาห์และวางแผนที่จะหยุดการทำงานชั่วคราวเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยการข้ามเวอร์ชันไปเลย

Chrome 81 เป็นการอัพเดตจาก google chrome ที่ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม และจะมีแทนที่ตัวใหม่ออกมาในอีกสองสัปดาห์ถัดมาวันที่ 7 เมษายน 

ขณะที่ google chrome80 จะได้รับการอัพเดตอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ซึ่งทางบริษัทยักษ์ใหญ่รายนี้ต้องการแก้ไขช่องโหว่ หรือปิดรูรั่วจากตัว beta,dev หรือ canary ก็คือต้องการทำให้โปรแกรมมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น เพื่อจะกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในสัปดาห์นี้

Google ระงับ chrome ที่วางจำหน่ายในวันที่ 18 มีนาคมโดยอ้างว่า เป็นการ”ปรับตารางการทำงาน” แต่โทษว่าเป็นการระบาดของ covid-19 อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทเกิดผลกระทบทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา google ได้แนะนำให้ชนชาวอเมริกาเหนือทั้งหมดได้ทำงานจากที่บ้าน ต่อมลรัฐซานตา คลาร่าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของ google ก็ต้องถูกปิดร้างไปโดยปริยาย ส่วน google chrome82 ได้ถูกยกเลิกจากเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปในช่วงไวรัส covid และจะปรากฎตัวขึ้นมาอีกครั้งวันที่ 28 เมษายน

โดย google chrome เวอร์ชันที่ 82 ยังอยู่ในช่วงที่พัฒนาอยู่หรือเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน beta ที่อาจจะข้ามไปยังเวอร์ชัน 83 เลย และคาดว่าจะมีการปล่อยสู่ท้องตลาดวันที่ 19 พฤษภาคม คือให้มีการอัพเดตเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมคือวันที่ 9 มิถุนายน

และแผนการของ google chrome84 จะพยายามเร่งให้ออกเร็วขึ้นในทุกสามสัปดาห์ นั้นหมายความว่า chrome88 จะถูกปล่อยออกมาเป็นครั้งแรกในปี 2021 

ขณะที่คู่แข่งอย่าง Microsoft ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ แต่คาดว่าจะมีการสร้างเว็บเบราเซอร์ขึ้นมาใหม่ ภายใต้ชื่อ chromium ที่ล้อตาม google chrome ในอีกสองวันต่อมา

ถึงแม้ว่า team Edge จะยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่า วันพฤหัสเวลา 14.30 ตามเวลาท้องถิ่นเชื่อว่าพวกเขาจะพัฒนา edge ออกมาใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับ chrome แน่ๆ

หมายความว่า google จะปล่อย google chrome ออกสู่ท้องตลาดวันที่ 7 เมษายนเป็นอย่างช้าจากการเปิดเผยของ computerworld

โดยทั้ง google และ Microsoft เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน และ edge มีการใช้งาน RAM น้อยกว่า google แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนทั่วไปจะยอมรับการใช้งานโปรแกรมไหนมากกว่ากัน

Microsoft ได้เปิดตัว internet explorer มาตั้งแต่ปี 1995 และได้ครองตลาดมากกว่า 95% แต่ว่าพอปี 2003 microsoft ถูกฟ้องร้อง และการที่มีบั๊กเยอะทำให้เกิดโปรแกรมด้านเว็บเบราเซอร์ตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ ก็คือ google chrome,firefox นั่นเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  รู้ทันบาคาร่า

Tiktok ติ๊กตอก

Tiktok อ่านว่า ติ๊กตอก (ออกเสียงภาษาไทย) เป็นเเอปพลิเคชั่นน้องใหม่ ที่ฮิตมากตั้งเเต่ปี2019

จนถึงปัจจุบันนี้ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งในเเอนดรอยด์เเละในไอโอเอส แอปพลิเคชั่นติ๊กตอกก็ยังฮิตอยู่ เพราะในเเอปพลิเคชั่นติ๊กตอกนั้น เป็นวิดิโอเเนวลิปซิงค์ เเต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด บางคนอัดคลิปเต้น หรือบางคนอัดคลิปสร้างสรรค์ หรืออัดคลิปมาเเล้วใส่เพลงเอาทีหลังในเเอปพลิเคชั่นติ๊กตอกก็ได้ ซึ่งเพลงในเเอปพลิเคชั่นติ๊กตอกนั้น มีมากกว่า500เพลง เเละเเยกเป็นหมวดหมู่มากกว่า4หมวดหมู่ขึ้นไป มีทั้งตลก เฮฮา เศร้า สนุกสนานปนกันไป มีทั้งเพลงไทย เพลงสากล หรือเพลงของประเทศอื่นๆ

เพราะในเเอปพลิเคชั่นติ๊กตอก ไม่ใช่มีเเค่คนไทยที่ไปเล่นอย่างเดียว ยังมีชาวต่างชาติอีกมากมายหลายเชื้อชาติไปเล่น ซึ่งถ้าเราเลือกภาษาไหนก่อนสมัครใช้งานในเเอปพลิเคชั่นนี้ มันก็จะไปโผล่ติ๊กตอกของประเทศนั้น

ซึ่งในติ๊กตอกเเต่ละประเทศก็จะมีเพลงเป็นเพลงภาษาของตัวเอง การทำชาเลนท์ในคลิปต่างๆก็เเตกต่างกันออกไป อย่างเช่นของฝรั่ง จะเป็นคลิปเเบบช่วยเหลือคนมากกว่า บางคนก็เต้นเเบบเซ็กซี่ เเบบนี้เป็นเเบบทำช่วยเหลือคนอื่น ถ่ายวิวประเทศที่ตัวเองไปเที่ยว ส่วนในติ๊กตอกของไทยจะเป็นเกี่ยวกับการลงรูปภาพของตัวเอง การลงภาพถ่ายเเละสาธิตวิธีการทำอาหารต่างๆ การถ่ายรูปวิวที่ตัวเองไปเที่ยวมาอะไรเเบบนี้ ส่วนในประเทศอื่นๆก็จะเป็นเเนวของประเทศเขาที่เเตกต่างกันออกไป

เเอปพลิเคชั่นติ๊กตอก ไม่ใช่เเค่ถ่ายคลิปวิดิโออย่างเดียวนะ ยังมีไห้กดไลค์คลิปนั้นเเละเเสดงความคิดเห็นอย่างที่เราต้องการได้เลย เเละสามารถกดติดตามคนที่เราชอบได้อีกด้วย เเละสามารถเเชทคุยผ่านเเอปพลิเคชั่นติ๊กตอกได้อีกด้วย

 ติ๊กตอกก็ถือว่าเป็นเเอปพลิเคชั่นน้องใหม่ที่สามารถเเชทคุยสื่อสารได้เช่นกัน มีการตั้งโปรไฟล์เเละตั้งชื่อของตัวเองได้ ตั้งไอดีติ๊กตอกได้อีกด้วย ก็เหมือนกับเฟสบุ๊กหรือไลน์ เเต่ติ๊กตอก จะเด่นในเรื่องการถ่ายวิดิโอเท่านั้น ส่วนในการสมัครติ๊กตอกนั้นก็เหมือนกับการสมัครเฟสบุ๊ก หรือไลน์ก็ได้ เพราะจะใช้อีเมลในการสมัคร หรือ ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสมัครก็ได้ ก็สมัครได้เหมือนกัน

เเอปพลิเคชั่นติ๊กตอก ในปัจจุบันในปี2020 ก็ยังฮิตอยู่ เพราะมีเพลงหลากหลายเพลง คลิปวิดิโอมีไห้ดูตลอดเวลา ขึ้นหน้าติ๊กตอกไม่มีวันหมด คลิปจะขึ้นมาไห้ดูเรื่อยๆ สำหรับใครที่ไม่ชอบอัดคลิปวิดิโอ เเต่ชอบดูวิดิโอ ก็สมัครติ๊กตอกไว้ดูเพลินๆก็ได้ เพราะว่ามีคลิปเเบบไม่ซ้ำกันเลย ดูได้ไม่เบื่อ เเต่เเอปพลิเคชั่นติ๊กตอกต้องมีอินเตอร์เน็ต ถึงจะดูเเละเล่นได้

สั่งอาหารออนไลน์ปลอดภัยจากไวรัส

 เนื่องจากตอนนี้มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่าง โคโรน่าหรือโควิด-19แล้วนั้นการอยู่การกินของเรายิ่งต้องสะอาดขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะไวรัสนี้สามารถติดได้ง่ายเพียงหายใจร่วมกันและจะไม่แสดงผลทันทีทำให้เราไม่ได้ใส่ใจ ระยะการฝักตัวนั้น 7-14 วันหรือ ประมาณ 2 อาทิตย์ จะมีไข้ขึ้นสูงและไอแห้งเป็นสัญญาเตือน ดังนั้นก็จะไปซื้ออาหารตามสถานที่ต่างๆที่มีคนเยอะแออัดจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่เราสามารถสั่งอาหารให้ตัวแทนมาส่งได้ การสั่งอาหารออนไลน์ผ่านตัวแทนจัดส่งให้ปลอดภัยดั้งนี้

1.เลือกการสั่งผ่านสมาทร์โฟน

   การสั่งผ่านแอพพิเคชั่นอินเทอร์เน็ตมือถือนั้นปลอดภัยกว่า สะดวกกว่า การไปเลือกซื้อด้วยตัวเองไมต้องไปต่อแถวรับอาหารให้เสี่ยงติดเชื้อ และควรสั่งมากินที่บ้านไม่ควรไปนั่งโต๊ะรับประทานที่ร้าน เพราะเราไม่รู้เลยว่าโต๊ะที่เรารับประทานอยู่นั้นผู้ติดเชื้อมาใช้หรือเปล่า ควรนำกลับมาทานที่บ้าน

2.ชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด

  การเลือกจ่ายค่าอาหารนั้นมีทางเลือกมากมายโดยการหลี่กเลี่ยงการจับใช้ธนบัตร ลดการสัมผัสจากเชื้อโรคโดยตรงเพราะเชื้อไวรัสนั้นจะติดกับธนบัตรนานถึง 14 วัน เลือกการจ่ายผ่านอพพิเคชั่น wallet หรือ จ่ายแบบ พร้อมเพย์ สะดวกและลดการสัมผัสโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรเตรียมเงินให้พอดีกับค่าอาหาร

3.เว้นระยะห่างจากผู้ส่ง

  เมื่อผู้ส่งอาหารมาถึงบ้านเราแล้วนั้นควรเว้นระยะห่างจากเขา 2 เมตร เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ติดจากเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าก่อนจะมาส่งเราเขาต้องแวะไปส่งใครมาบ้างก่อนถึงเรา เพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งและผู้รับควรปฏิบัติอย่างเคร่งคัด ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายสบายใจด้วยกันทั้งคู่

4.หยิบอาหารจากกล่องด้วยตนเอง

  การที่ให้พนักงานส่งหรือหยิบอาหารให้เรานั้นไม่ปลอดภัยกับเราอย่างมาก เราไม่รู้เลยว่าผู้ส่งนั้นติดเชื้อหรือเปล่าเพราะเขาทำงานเสี่ยงต่อการตืดเชื้อมากที่สุด ไปหลายสถานที่ต่างที่มีคนพลุ่งพล่านแออัดถึงจะป้องกันแล้วแต่จะรู้ได้ไงว่าป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็น เราควรเดินไปหยิบอาหารด้วยตัวเองดีที่สุด

5.ล้างมือก่อนรับประทานและป้องกันทุกครั้ง

  เมื่อได้รับอาหารแล้วนั้นควรล้างมือก่อนรับประทานทุกครั้งและตอนออกไปรับนั้นต้องป้องกันโดยหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเท่านั้นเพื่อเซฟเราให้มากที่สุด การล้างมือด้วยน้ำเปล่านั้นไม่สะอาดพอควรล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีความเข้มข้นสูงอย่างต่ำก 70 เปอร์เซ็นเพื่อสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

การเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับการใช้งานภายในบริษัท

คอมพิวเตอร์มีมากมายหลายประเภท สามารถจำแนกใหญ่ๆได้อยู่ 3 ประเภท นั่นก็คือประเภทเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานสมรรถภาพค่อนข้างสูง แต่ราคาค่อนข้างแพงส่วนใหญ่จะใช้ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ หรือตามห้างร้านต่างๆที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีความจำเป็นจะต้องประมวลผล ที่มีความใหญ่หรือต้องใช้ศักยภาพของคอมคนข้างมาก 

เพราะอย่างที่รู้กันว่า mainframe มีราคาที่สูงอย่างยิ่ง หากที่ไม่ใช่องค์กรที่มีขนาดใหญ่มากพอก็ไม่สามารถที่จะมีศักยภาพมากพอในการดูแลหรือการซื้อ เพราะถ้าหากซื้อมาได้แต่ไม่มีความสามารถในการทำนุบำรุงหรือพัฒนาอยู่เสมอ ก็เท่ากับว่าการซื้อเมนเฟรมที่มีราคาแพงมาใช้นี้เปล่าประโยชน์อย่างยิ่ง ในส่วนต่อมาส่วนที่สองก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกลางคอมพิวเตอร์นี้มีสมรรถภาพสูงใกล้เคียงกับเมนเฟรม แต่อย่างไรก็ตาม มีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าและประสิทธิภาพที่ด้อยลงมานี้ก็เหมาะกับบริษัทที่มีขนาดกลางไม่ใหญ่มาก สามารถรวบรวมและประมวลผลได้ดีเช่นเดียวกัน 

ในส่วนที่ 3 ส่วนต่อมานั่นคือไมโครคอมพิวเตอร์ในไมโครคอมพิวเตอร์จะถูกจำแนกเป็น 2-3 แบบใหญ่ๆ นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส่วนนี้จะอยู่ในสำนักงานซะส่วนใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นคนที่มีการทำในส่วนของ 3D ที่เป็นพื้นฐาน ที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องคอม หรือในส่วนประมาณนั้นก็คือโน๊ตบุ๊คที่เหมาะกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายงานต่างๆที่เป็นไฟล์เอกสาร เครื่องมีน้ำหนักค่อนข้างเบาและสามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตามทั้ง 3 อย่างนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆที่มีความต้องการในการใช้งานจำเป็นต้องดูความเหมาะสมในการใช้งาน 

เพราะว่าสินค้าบางตัวก็มีราคาค่อนข้างแพงและต้องการดูแลอยู่เสมอ หากซื้อไปแล้วไม่สามารถดูแลหรือบำรุงได้ก็จะทำให้สินค้าเรานั้นสูญเสียได้ นี่เองคือความสำคัญว่าแต่ละบริษัทที่ต้องการในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆในการประมวลผลในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไม่ใช่เพียงแต่ในองค์กรเท่านั้นหรือโครงสร้างขององค์กรเท่านั้น แต่รวมไปถึงศักยภาพของบุคลากรต่างๆเพราะถ้าหากบุคลากรต่างๆภายในองค์กรของเรา สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ภายในบริษัทมาพัฒนาตัวเองได้

 ก็จะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการตั้งคอร์สต่างๆในการสอน แต่ว่านำไปเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมได้เช่นเดียวกัน นี่คือความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการของตัวเองให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อการทำงานอย่างตรงจุดหรือตรงเป้าหมาย

แล้วบริษัทนานๆก็จะสามารถนำทรัพยากรที่ซื้อมาหรือปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา เข้ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอถามซื้อของที่ไม่มีประโยชน์มาหรือว่าเกินความจำเป็น จะทำให้สูญเสียทรัพยากรของบริษัทโดยใช่เหตุ นี่เองจะเป็นสาเหตุว่าทำไมก่อนซื้อจะต้องมีการศึกษาให้แน่นอน 

หลายฝ่ายเห็นพ้องทำงานที่บ้านเพื่อเลี่ยง covid-19

สถานการณ์ของไวรัส โคโรน่า หรือภายใต้ชื่อใหม่ว่า covid-19 ยังเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมล่าสุด ทางหน่วยงานตั้งยกเลิกการประชุมที่จัดขึ้นแบบพบปะเห็นหน้ากันแล้ว เปลี่ยนมาใช้กันประชุมกันผ่าน วีดิโอ คอลแทน

ทั้งการประชุมใหญ่ที่เรียกว่า MWC และ facebook F8 ก็ยกเลิกเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 

โดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา เป็นห่วงเรื่องไข้หวัดชนิดนี้เพราะว่าที่นั้นก็มีคนตายแล้ว และต้องการให้คนทำงานมีความปลดภัยด้านชีวิตมากยิ่งขึ้นเลย คิดว่าจะให้คนทำงานจากที่บ้านมากกว่า รวมไปถึงการประชุมด้านต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีของวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

เรื่องของตลาดหุ้นก็ไม่มีการเปิดทำการให้มีการดูราคาของหุ้นผ่านทางซอฟต์แวร์ zoom เท่านั้น ที่เพิ่งมีการบอกกันเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง เท่ากับทุกด้านเกิดผลกระทบกันหมดเว้นแม้แต่ตลาดหุ้น จากการรายงานของ CNBC กล่าวว่าเวลานี้มีผู้ใช้งานของโปรแกรม Zoom มากยิ่งขึ้น เพราะว่าจะพบเห็นว่าจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์เข้ามามีมากกว่าปกตินั้นเอง ขณะที่การเก็บสถิติเมื่อสองเดือนทีผ่านมานับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2020 มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี

ขณะที่การประชุมด้านต่างๆ ในอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็มีการประชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น จากการเตือนของ the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสองราย ทำให้พวกเขาต้องระวังกันมากขึ้นแล้ว หลังจากที่หลายฝ่ายคิดว่ามันไม่น่าจะกระจายไปยังทั่วโลกได้ 

แต่หารู้ไม่ว่าฝรั่งชาติตะวันตกที่มีการสัมผัสมือกัน หรือว่าเอาแก้มชนกันทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส covid-19 เป็นอย่างมาก

และ facebook ก็ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการประชุมภายใต้รหัสโค้ด F8 ที่เป็นการประชุมในปี 2020 ในการประชุมที่ซาน โฮเซ่ ,เมืองคาลิฟ และการตัดสินใจยกเลิกนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าเพียงแค่ 10 วันเท่านั้น รวมถึงบริษัทด้านโซเชียล มีเดียอื่นๆ ก็ได้ประกาศยกเลิกการประชุมหลายอีเวนต์ทั้งที่ ซานฟราน ซิสโก อาทิเช่น การประชุมของบริษัท apple WWDC ที่ต้องยกเลิกออกไป

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการมีเปลี่ยนแผนแล้ว จากการเปิดเผยของบริษัทชั้นนำทั่วโลก นั้นมองว่าการทำงานจากที่บ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด จากการเปิดเผยของ ราอูล คาสตาญอน-มาร์ติเนซ นักวิเคราะห์อาวุโสกล่าวออกมา 

ซึ่งการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการไอทีอย่างมาก เพราะว่าหลายบริษัทต้องหาโปรแกรมช่วยในการประชุมแบบ video conference  ไม่เว้นแม้แต่บริษัทที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่น MWC

เรื่องดังกล่าวในหลายบริษัทให้ความสนใจ เพราะว่ามันเป็นการปรับตัวเพียงอย่างเดียวที่จะหลีกเลี่ยงจาก covid-19 และไม่กระทบกับยอดเงินรายได้ของบริษัท