การเข้ามาและการวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ 

เป็นเวลามาช้านานกว่าที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันจะมีหน้าตาเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือไม่จนการใช้เทคนิคต่างๆนวัตกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคปัจจุบันมนุษย์ได้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเพื่อเข้ามาพัฒนารูปแบบในการทำงานต่างๆ การเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้รูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหามากมายการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้รูปแบบในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหารูปแบบในการทำงานต่างๆมากมายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีตอนนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัญญาประดิษฐ์ AI ได้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถใช้ดำเนินตามเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหารูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการทำงานหรือแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆทั้งนั้น AI ปัญญาประดิษฐ์ได้มีการวิวัฒนาการให้ตัวเองมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือไม่เช่นการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการทำงานต่างๆหรือแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่างๆค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการทำงานในแง่มุมต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่รูปแบบในการทำงานต่างๆหรือเทคโนโลยีของระบบเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาสู่รูปแบบในการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันทำให้มีการใช้ฐานข้อมูลต่างๆเพื่อเข้ามาวิวัฒนาการ AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงในการจดจำข้อมูลต่างๆแม้จะเป็นการหาข้อมูลต่างๆ 

เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ทำให้การวิวัฒนาการของ AI และปัญญาประดิษฐ์ค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงนี้พบกันที่รูปแบบในการทำงานต่างๆของมนุษย์ที่ใช้ AI ต่างๆเข้ามาทำงานและแก้ไขปัญหามากมายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบหรือโครงสร้างการทำงานของมนุษย์ที่ใช้ AI ในการเข้ามาทำงานและพัฒนารูปแบบในการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาวัคซีนตอนนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างและปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีต่างมีการปรับปรุงด้านโครงสร้างหรือแม้แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบขั้นสูงในยุคปัจจุบันที่มีการวิวัฒนาการทำให้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการทำงานของมนุษย์และการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบในการทำงานต่างๆในยุคปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย  จีคลับ ผ่านมือถือ

แนะนำวิธีการ set รหัสผ่าน

      

        คอมพิวเตอร์ปัจจุบันคือปัจจัยหลักในการใช้ในการทำงานและเป็นอุปกรณ์ในการใช้เสริมในเรื่องของการเรียนหนังสือและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิงกับเราได้เพราะเราสามารถชมซีรีย์หรือภาพยนตร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวซึ่งเราสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้ไว้ในคอมพิวเตอร์

ดังนั้นหากเราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งรหัสผ่านเอาไว้เพื่อป้องกันคนอื่นสามารถเข้ามาเช็คข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราได้แต่อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีความหลงลืมเมื่อมีการตั้งรหัสผ่านอะไรไว้ก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดจำไม่ได้เรา

ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากใครก็ตามที่เกิดลืมรหัสผ่านในการที่จะเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงวิธีการแก้ไขวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการตั้งรหัสผ่านในการใช้งานคอมพิวเตอร์กัน เพราะข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะของเรานั้นสำคัญดังนั้นเรามารู้วิธีการตั้งรหัสผ่านในการใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายๆกันดูดีกว่าค่ะ 

          เราไปที่การตั้งค่ารหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ง่ายๆนั้นก็คือ อันดับแรกเราต้องเลือกไปที่ปุ่มสตาร์ทหลังจากนั้นให้เราหาคำว่า Control panel แล้วกดเข้าไปใน Control panel เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปที่คำว่า User Account เมื่อเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่คำว่า create a new User Account และเมื่อเรามาที่เมนูนี้ได้เรียบร้อยแล้ว

เราก็ทำการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยว่า username ในการเข้าล็อกอินคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเราจะใช้ชื่อว่าอะไรหลังจากตั้งได้เรียบร้อยแล้วให้เราเลือกคำว่าถัดไปซึ่งมันจะเป็นหัวข้อให้เรามีการเข้าไปทำการเลือก  คอมพิวเตอร์ Administrator 

ซึ่งเมื่อเราเลือกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเลือกไปที่หัวข้อ create account อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราให้เราเลือกไปที่ User ชื่อที่เรามีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเลือกได้แล้วจะมีเมนูขึ้นมาที่เป็นเมนู create a Password ให้ตั้งค่ารหัสผ่านตรงนี้ซึ่งควรจะเป็นรหัสผ่านที่เรานั้นจำได้ง่ายและควรจะนึกถึงด้วยว่ารหัสผ่านนี้คนอื่นไม่น่าจะรู้หลังจากที่เราสามารถเลือกรหัสผ่านของตนเองได้แล้ว

ว่าจะตั้งอะไรให้ใส่ลงไปและใส่ยืนยันรหัสผ่านตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านในการเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีการปิดเครื่องและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นมาว่าให้ใส่ username และ Password ซึ่งจะต้องมีการใส่รหัสผ่านและ user name อย่างถูกต้องถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 

สนับสนุนโดย  gclub ฝากขั้นต่ำ 20

การเปลี่ยนแปลงโดยคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กร มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็จะเป็นนักต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามเราคงจะรู้กันว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ

การเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เข้ามาประมวลผลในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในองค์กร มีการผลิตซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆเพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆอยู่เสมออย่างไรก็ตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติภายใต้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนเอาไว้

สามารถจดบันทึกงานหรืองานนอกนั้นออกมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบได้อยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เริ่มมีการผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่สามารถคิดเองหรือพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียกได้ว่าเป็นสมองกลที่ในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีความพยายามจะพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีการเติบโตของคณะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอยู่เสมอ รูปแบบในการติดต่อสื่อสารการพัฒนาการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บอกว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บริษัทต่างๆถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนในยุคปัจจุบันผู้คนมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ตามอุปกรณ์ต่างๆถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานทางด้านต่างๆซึ่งในยุคปัจจุบันมีการผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆออกมามากมาย ยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น Adobe

ซึ่ง support เกี่ยวกับการทำงานด้านกราฟิกไม่ว่าจะเป็นการออก ซอฟต์แวร์ มากมายในส่วนของ การทำ 2d ก็เป็นในส่วนของ Photoshop หรือแม้แต่จะเป็นไฟล์วีดีโอก็มี premiere Pro หรือแม้แต่จะเป็น After Effect ซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานหรือสร้างลักษณะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

นี่เองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องพัฒนาการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันการแข่งขันการที่สูงมากขึ้นของบริษัทต่างๆ

มีความจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดในการใช้งานที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการปรับรูปแบบการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    จีคลับ คาสิโน

คอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมต่างๆ

คอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม ในบริษัทต่างๆคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ พัฒนาปรับใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รูปแบบในการทำงานอยู่เสมอในยุคนี้เป็นยุคที่มีการเชื่อมต่ออย่างไร

พรมแดน ธนาคารสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางต่างๆคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต internet ก็ไม่สื่อกลางระหว่างบุคคล ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ Application

หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ภายในคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน หรือว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การทำงาน แล้วยังมีด้านอื่นๆอีกมากมายที่พวกคนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิต อยากมีธุรกิจมากมายที่มีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงาน

อุตสาหกรรมต่างๆเช่นเดียวกันมีการวางระบบโครงสร้างหรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆภายในองค์กร ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกอย่างในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการพึ่งพาในส่วนของแรงงานน้อยลง ในส่วนเรานี้ก็จะไปเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีที่ว่าจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หรือแม้แต่จะเป็นนักประดิษฐ์ที่ผลิตแขนกล หรือแม้แต่จะเป็น Robot เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ประเทศต่างๆมีเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจหรือบริษัทเรานั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อมายิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทรู้สถานที่ต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งภายในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้น

ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เรารับผลิตชิ้นส่วนทางยานยนต์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น รูปแบบในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรูปแบบเหล่านี้มีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในการทำงานโครงสร้างของบริษัทในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนไป

มีการพึ่งพาในส่วนของแรงงานลดลงในสระเอเข้ามาเพิ่มในส่วนของประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในองค์กร ไม่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการลดต้นทุนทางด้านต่างๆในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

สนับสนุนโดย   betufa

คอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีบมบาทกับชีวิตเรามากเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นในการเรียนหรือในการทำงาน ล้วนก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการเปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์มากมายทั้งที่เรียนฟรีหือที่เสียเงินราคาแพงก็มี

ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องซ่อมคอมพิวเตอรืแต่อย่างใดแต่สิ่งที่จำเป็นและควรต้องเรียนรู้ก็คือโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายหลากหลายโปรแกรม แต่ก็จะมีไม่กี่โปรแกรมที่จำเป็นทั้งในการเรียนและการทำงาน ซึ่งก็คือโประแกรมคอมพิวเตอร์เบื้อต้นนั่นเอง.

ซึ่งโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานที่ควรเรียนรู้โดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนการใช้โปรแกรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือ Microsofe Office ซึ่งจะมีหลากหลายโปรแกรมที่จำเป็นและเป็นสิ่งพื้นฐานในการใช้โปรแกรมเหล่านี้ในออฟฟิศนั่นเอง และโปรแกรมที่มีความสำคัญก็ควจะหรีไม่พ้นโปรแกรม Microsofe Excel นั้นเอง

เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันอย่างดีเนื่องจากโปรแกรมนี้นั้นเป็นโปรแกรมที่แทบจะทุกการทำงานต้องนำมาใช้ โปรแกรมนี้นั้นจะเป็นเป็นการทำตาราง เช่นการบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นต้น ด้วยโปรแกรมที่เป็นตารางสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายเมื่อมีการบันทึกสิ่งที่ต้องการต่างๆลงไปและสิ่งที่พิเศษ

สำหรับโประแกรมนี้ก็คือการคิดค่ารวมของสิ่งที่บันทึกลงไปทั้งหใดโดยสามารถรวมออกมาเป็นค่าหรือผลรวมให้เรานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลย แต่การจะเห็นถึงผลรวมหรือค่านั้นได้จะต้องมีการใช้สูตรไป โดยสูตรเหล่านี้นั้นจะค่อนข้างเป็นสูตรที่ตายตัวโดยสามารถหาจากตำราหรือตามอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้

ซึ่งสูตรในโปรแกรมนี้นั้นมีจำนวนเยอะมาก แล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าหากใครนั้นเก่งโปรแกรม Excel ถือว่าได้เปรียบคนอื่นอย่างมาก เพราะคนที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นนั้นจะสามารถเข้าใจการใช้โปรแกรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย

นอกจากโปรพแกรม Microsofe Excel แล้วที่เป็นโปรแกรมที่สำคัญมากและเป็นโปรแกรมที่สามารถคอบคุมงานแทบจะทุกอย่างในออฟิศด้เลยนั้นก็ยังมีโปรแกรมที่สำคัญอีกโปรแกรมหนึ่งและเป็นพื้นฐานที่ทุกคนนั้นจะต้องใช้เป็นนั่นก็คือ Microsofe Word นั่นเองเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เพราะเป็นโปรแกรมที่ทุกคนนั้นจะต้องใช้และต้องเรียนร็ด้วย ถึงแม้ Word นั้นจะเป็นเหมือนโปรแกรมง่ายที่ใช้สำหรับในการพิมพ์งานต่างๆ แต่จริงๆแล้วนั้น Word ซ่อนลูกเล่นต่างมากมายอยู่ข้างในและเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิมพ์งานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สรุปรายงาน การประชุมและอื่นรวมไปถึงการทำรายงานด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อความง่ายและหลากหลายในการใช้งานนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

เปลี่ยนแปลงการทำงาน

ความเปลี่ยนแปลงของการทำงาน

เปลี่ยนแปลงการทำงาน Work from home เป็นทางเลือกของผู้คนในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันผู้คนทำงานที่บ้านมากยิ่งขึ้นหรือต่ำและสถานที่ที่ตัวเองต้องการมากิน นี่จะเป็นสาเหตุว่าบริษัทต่างๆจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ต่อไปผู้คนจะทำงานในสถานที่บ้านตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วสิ่งเหล่านี้เองเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีความสำคัญก็คือในส่วนของคอมพิวเตอร์รวมทั้งอินเทอร์เน็ต

บริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาผลิตภาพเหล่านี้ให้ บุคลากรภายในองค์กรสามารถทำได้ นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละบริษัทมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของความรู้ทางด้าน Software และการใช้อุปกรณ์ของเราให้มีประสิทธิ์ภาพมากที่ ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการเก็บข้อมูลการส่งข้อมูลก็สามารถส่งทางไลน์ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของบริษัทต่างๆที่มีการวางระบบ Server ก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรเรียนรู้

ซอฟต์แวร์อื่นอีกมากมายเพื่อตอบสนองกับความต้องการในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้คนจะใช้ในส่วนของอุปกรณ์เพื่อสร้างความง่ายในการทำงานมากยิ่งขึ้นทั้งความไหลลื่นในการทำงาน หากจะต้องมีการประชุมก็จำเป็นจะต้องมีการวางในส่วนของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าซูม รวมทั้งยังมีในส่วนของ Skype ดิสคอร์ด ไม่มีอะไรมากมายที่รองรับการประชุมในยุคปัจจุบันที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการให้บุคลากรเรียนรู้ แล้วพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด

นี่ทำไมสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เท่าทันต่อการแข่งขัน เพราะต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหากไม่มีการพัฒนาให้เท่าทันก็จะไม่สามารถแข่งกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ตอนนี้ตัวนี้เองถือเป็นความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพัฒนารูปแบบในการทำงานอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงของการทำงานถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ไม่ดี สำหรับบริษัทที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรทางการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการทำงาน ก็จะเป็นด้านลบซึ่งจะไม่ได้งานตามที่ต้องการ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงอีกด้วย แต่จะเป็นด้านบวกในบริษัทที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เพราะว่าจะสามารถสร้างรูปแบบในการทำงานให้ทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันรวมถึงดึงประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานอยู่ออกมาได้ และสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ องค์กรที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการพัฒนาก็จะช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัคร

พื้นฐานคอมพิวเตอร์

พื้นฐานคอมพิวเตอร์


อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน และ สแกนเนอร์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

– คีย์บอร์ด (Keyboard) หรือแป้นพิมพ์ จัดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบพื้นฐาน นำมาใช้เพื่อป้อนข้อมูลตัวอักขระและใช้โต้ตอบเพื่อการสั่งงาน หลักการทำงานของคีย์บอร์ด โดยคร่าวก็คือ จะมีชิปซึ่งใช้เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด ทำหน้าที่รอรับข้อมูลว่ามีแป้นคีย์ใด ถูกกดบ้าง ครั้นเมื่อมีการกดปุ่มคีย์ใดๆ ขึ้น ปุ่มคีย์เหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับสวิตช์ไฟฟ้า ตัวหนึ่ง ที่เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าให้ถึงกัน จนเกิดเป็นสัญญาณส่งไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อ แจ้งให้คอมพิวเตอร์ทราบว่า ได้มีการกดคีย์ใดลงไป อย่างไรก็ตาม การรับสัญญาณจาก คีย์บอร์ด จำเป็นต้องคำนึงถึงการรอรับคีย์ล่วงหน้า ดังนั้น สถาปัตยกรรมของคีย์บอร์ด จึงต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ ส่วนบัฟเฟอร์ที่ใช้เก็บค่าข้อมูล และส่วนที่นำค่าข้อมูลจากบัฟเฟอร์ทยอยส่งไปยังพอร์ต เพื่อนำส่งสัญญาณไปยัง คอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการต่อไป

– เมาส์ (Mouse) ในอดีตเมาส์จะเป็นแบบกลไกที่ใช้ลูกกลิ้งที่อยู่ข้างใต้เป็นตัวควบคุมทิศทาง แต่ปัจจุบันเมาส์ชนิดนี้ไม่นิยมแล้ว โดยหันมาใช้เมาส์แบบแสงอินฟราเรดที่เรียกว่า “ออปติคัลเมาส์” สำหรับหลักการทำงานของออปติคัลเมาส์ก็คือ จะใช้ลำแสงอินฟราเรดยิงส่องลงไปบนพื้นผิว เพื่อให้สะท้อนกลับมายังตัวเซ็นเซอร์ จากนั้นก็จะ ทำการตรวจวัดพิกัดการเลื่อนตำแหน่งบนจอภาพ และด้วยออปติคัลเมาส์ได้ใช้หลักการสะท้อนแสง นี้เอง จึงไม่สามารถใช้งานบนพื้นผิวที่เป็นกระจก หรือพื้นผิวที่มีความมันวาวเป็นพิเศษ ควรมีแผ่น รองเมาส์ที่ทำจากผ้ายางแบบทึบแสง อย่างไร ก็ตาม ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดกับเมาส์แบบเลเซอร์ โดยทั่วไป เราจะใช้เมาส์สำหรับควบคุมทิศทางตำแหน่งของตัวชี้ รวมถึงการคลิก และ การลากแล้ววาง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้คือ

– คลิก (Click) เพื่อเลือกวัตถุ หรือเพื่อยืนยันการทำงาน

– ดับเบิลคลิก (Double Click) เพื่อสั่งรันโปรแกรม

– คลิกขวา (Right Click) เพื่อเข้าสู่เมนูลัต (Shortcut)

– ลากแล้ววาง (Drag and Drop) เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุบนจอภาพไปยังตำแหน่งอื่น

– เลื่อน (Scroll) เพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้น / ลง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ดู E-SPORT

ตัวช่วยในการประกอบธุรกิจ

ตัวช่วยในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

ตัวช่วยในการประกอบธุรกิจ ธุรกิจมากมายมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแรงงานด้านอุตสาหกรรมก็จะมีการปรับรูปแบบในการทำงาน หรือเปล่าลักษณะงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเช่นการเติบโตของธุรกิจมากมายและมีความต้องการในการพัฒนาในส่วนธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด

บริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมองค์กร เช่นในส่วนของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีสายงานผลิตมีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ก็จำเป็นจะต้องมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมจำนวนการผลิตควบคุมปริมาณ ควบคุมคุณภาพหรืออื่นๆอีกมากมายที่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการผลิตสินค้าและบริการได้มากมาย โดยเฉพาะธุรกิจในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้เข้ามาควบคุมการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

นี่เป็นคนสำคัญว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทมากมายในยุคนี้ ที่มีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการทำงานให้เหมาะสมถือได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยที่ชั้นดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องนำเข้ามาเพื่อพัฒนาในการทำงานของบริษัทตัวเองในการทํางานสูงที่สุด การเติบโตยังมีขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องของทุกๆ อุตสาหกรรม การเติบโตเหล่านี้นำมาซึ่งการแข่งขันกันลงทุนในการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงที่สุด

บริษัทต่างๆจะมีความจำเป็นจะต้องนำในส่วนของตัวช่วยที่เข้ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดึงในส่วนของศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรออกมาทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมจะต้องมีความพยายามจะนำคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตัวเอง ไม่ใช่เพียงแต่การจัดเก็บข้อมูลแต่เพียงเท่านั้นยังมีการประมวลผลและการพัฒนาในส่วนของการทำงานให้หาช่องทางการทำงานที่ดีมากที่สุด

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยในการที่ทำให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการทำงานได้ บริษัทเหล่านี้มีการพัฒนาและเติบโตในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรในการดึงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานออกมา แต่ละธุรกิจหรือการบริการก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้มีการทำงานที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด

เพื่อลดต้นทุนในแต่ละองค์กรและสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ว่ามีต้นทุนที่ลดลง นี่จึงเป็นความจำเป็นที่ธุรกิจต่างๆมีการพัฒนาตัวช่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นก็คือในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง ที่เข้ามาควบคุมดูแลในกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร 

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ 

สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ คนในปัจจุบันนี้นิยมการใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อย่างสะดวกและสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร คอมพิวเตอร์จะมีตัวรองรับความจำได้ รวมถึงการเก็บและรับข้อมูลสารอย่างดี คนที่ทำงานเลยนิยมใช้กัน เพราะจะทำให้เรานั้น สื่อสารกับคู่สนทนาได้ยิ่งขึ้น

การสื่อสารผ่านการสนทนา

การสื่อสารผ่านการสนทนานั้น มีหลายรูปแบบและหลายเพื่อให้เกิดผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการสื่อโปรแกรม ขึ้นอยู่ที่เรานั้น จะสะดวกจะใช้งานตัวไหนมากกว่ากัน สารกับคู่สนทนาของเรา แต่ส่วนใหญ่ที่เรานั้น มักจะพบเห็นอยู่เสมอคือการสื่อสารผ่าน เฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจี ทวิตเตอร์ เพราะตัวโปรแกรมที่กล่าวมานี้ สามารถใช้งานได้ทั้งสองระบบเลย ทั้งระบบเครือข่ายมือถือและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ จะต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการสื่อสารด้วย ถ้าเรานั้นไม่มีอินเตอร์เน็ต เราก็ไม่สามารถสื่อสารกับคู่สนทนาของเราได้อย่างเข้าใจ อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารไปเลยก็ได้ ฉะนั้น อินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ของการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

มีความละเอียดอ่อนกว่าการสื่อสารในโทรศัพท์มือถือ เราจะเห็นอย่างมากในคนปัจจุบัน ที่มีความนิยม นำคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือสถานประกอบการต่างๆ เช่น  บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน สตูดิโอ ต่างๆ เราจะเห็นได้ว่าจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการร่วมทำงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีทั้งสองฝ่าย ลดปัญหาในการสื่อสารรับข้อมูล เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้อย่างเกิดผลดี นอกจากนั้นเราจะได้รู้ว่า การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายรูปแบบ แต่เราต้องเลือกสิ่งที่เราคิดว่าจะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ระบบคอมพิวเตอร์จะรองลับข้อมูลทุกครั้ง ที่เรานั้นสนทนากับผู้คน การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นั้น

จึงมีความเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะหลายๆคนที่ทำงานจะต้องสื่อสารกับลูกค้าผ่านคอมพิวเตอร์ จะมีระบบให้ใช้ในการสนทนาของแต่ละบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งคู่ ดังนั้น แต่ละคนจึงต้องมีวิธีการสื่อสารของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น จะทำให้เรานั้น เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกันน้อยลง ถ้าหากใครยังไม่เข้าใจคำว่าการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ก็ลองไปศึกษาดู เพราะอาจจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวคุณเองก็ได้ เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเรานั้น ต้องใช้ในการสื่อสารกับผู้คนที่แบบทั้งเห็นและไม่เห็นหน้า เพราะสื่อสารกัน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วย

 

คำสั่งmerge

คอมพิวเตอร์กับคำสั่ง merge

คอมพิวเตอร์-คำสั่ง merge ช่วยเพิ่มความเร็วในการรันโปรแกรม

คำสั่งmerge สำหรับคนที่เขียนโปรแกรม sql คำสั่งหนึ่งที่จัดว่าเร็วมากในการประมวลผลคือ คำสั่งmerge มันสามารถอัพเดตข้อมูลในหลักล้านด้วยเวลาเพียง 2 วินาทีเท่านั้น 

คำสั่ง merge ใน sql เป็นคำสั่งที่รวมของ insert และ update เข้าด้วยกัน มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากคือ สามารถอัพเดตข้อมูลขนาดเล็ก ที่น้อยกว่า 1000 และข้อมูลขนาดใหญ่ที่มากกว่า 1 ล้านจากข้อมูลต้นทางไปยังข้อมูลปลายทาง ซึ่งข้อมูลต้นทางกับข้อมูลปลายทางจะสัมพันธ์กัน (ใช้คำสั่ง update ) หรือข้อมูลปลายทางไม่สัมพันธ์กับข้อมูลต้นทาง (ใช้คำสัง่ย่อยอัพเดต)

ซึ่งอัพคำสั่ง merge จะมีโครงสร้างคือ หากว่าข้อมูลต้นทาง match กับข้อมูลปลายทางจะใช้เวลา มี คำสั่งบอกว่า WHEN MATCHED THEN UPDATE…) หรือการอินเสิร์ต ดาต้าที่มีคำสั่งว่า WHEN NOT MATCHED THEN INSERT…

เพื่อการใช้งานคำสั่ง merge อย่างเต็มประสิทธิภาพ table ทั้งสองจะต้องมีกลุ่มของฟิลด์ที่ตรงกัน เมื่อ table เมื่อเราเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องตาม syntax มันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงมากจริงๆ

โดยเริ่มต้นลูกค้าต้องการอัพเดตข้อมูลจำนวน 1 ล้านเรคอร์ดลงไปใน target table โดยมีจำนวนฟิลด์มากๆ เช่นอัพเดตคราวละ 10 ฟิลด์ 1000000 เรคอร์ด ซึ่งการเทสต์นี้ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้นเอง หรือโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมให้ถูกต้องตามหลักของ constraint ต่างๆ จะช่วยให้เวลาลดลงจาก 30 เหลือเพียง 8 วินาทีก็ได้

เงื่อนไขของการใช้คำสั่ง merge มีอะไรบ้าง

งานของเราที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ merge เพื่อให้ประสิทธิภาพในอัพเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางทำได้เร็วยิ่งขึ้น โดย table เป้าหมายของเราจะต้องมี primary key หรือ ฟิลด์ที่เป็น unique constraint ด้วย

การอัพเดตหรืออินเสิร์ตดาต้าสามารถอัพเดตได้ทุกฟิลด์เพียงแต่ว่าฟิลด์ที่นำมาเชื่อมต่อกับ ฟิลด์ที่ทำการอัพเดตต้องคนละชื่อกัน และหากว่าต้องการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นคือ table ต้นทางต้องมีขนาดเล็กกว่า table ขนาดใหญ่

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีดังนี้คือ (เป็นการรันคิวรี่ที่เครื่อง database server)

อัพเดตข้อมูลขนาด 1 ล้านเรคอร์ด ที่จำนวนฟิลด์ 12 ฟิลด์ ไปที่ table ที่มีจำนวน row 2.7 พันล้านเรคอร์ด ใช้เวลาเพียง 2.2 วินาที

อินเสิร์ตข้อมูล 1 ล้านเรคอร์ดเข้าไปที่ fact table จะใช้เวลา 1.4 วินาที

ใช้คำสั่ง merge statement ที่ table เดียวกัน โดย insert 500,000 เรคอร์ดและ อัพเดต 500,000 ใช้เวลาทั้งหมด 13 วินาที จะเห็นได้ว่าการใช้คำสั่ง merge เป็นคำสั่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากคือช่วยให้การรันคิวรี่ของเราทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ

ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมการออกแบบเพื่อ design database การเลือก primary key ที่เหมาะสมเพื่อให้รันโปรแกรมได้โดยถูก syntax และเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป

การ tuning sql เป็นสิ่งที่นักเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ด้านนี้ หากทำได้จะเพิ่ม value ในตัวผู้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี